Wakacje kredytowe od spłat rat kapitałowych

Od początku trwania pandemii Idea Bank cały czas umożliwia swoim Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy („karencja”).

 Skorzystanie z tej możliwości oznacza, że:

  • Okres spłaty kredytu wydłuży się o wnioskowaną przez klienta liczbę miesięcy karencji.
  • W okresie karencji Klient będzie spłacał wyłącznie odsetki.
  • Po karencji rata wróci do poziomu sprzed wakacji kredytowych.
  • Okres kredytowania zostanie proporcjonalnie wydłużony do okresu przyznanych wakacji kredytowych.
  • W przypadku kredytów spłacanych wyłącznie ratami kapitałowymi (Kredyty Fair) w okresie karencji raty będą niższe o 80 procent, a po okresie karencji spadną adekwatnie do długości okresu karencji (im dłuższe wakacje, tym wyższa rata po ich zakończeniu).

Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty. Propozycja nie obejmuje "Pożyczki bezzwrotnej" i kart kredytowych.

 W celu uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu należy wydrukować wniosek-aneks znajdujący się w pliku na dole strony, zapoznać się z jego treścią, uzupełnić go i podpisać zgodnie z instrukcją, zeskanować i wysłać przez wiadomość w Bankowości Internetowej dodając nową wiadomość dla kategorii: Obsługa aktywnego produktu z typem sprawy „Wakacje kredytowe” lub na adres mailowy wakacje.kredytowe@ideabank.pl Złożenie wniosku w bankowości elektronicznej przyspieszy jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku Bank będzie informował o następnych krokach. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony, a Bank poinformuje o decyzji. Aneks wejdzie w życie po jego zaakceptowaniu przez Bank. Bank prześle niezwłocznie nowy harmonogram, który będzie uwzględniał wysokość rat w okresie karencji oraz po jej zakończeniu.

Do czasu wysłania przez Bank informacji o akceptacji aneksu kredytobiorca spłaca ratę kredytu w wysokości wskazanej w obowiązującym harmonogramie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10.

Chcę zawiesić spłatę kredytu

Ważna informacja dotycząca odnowienia kredytów obrotowych w rachunku ▶

Informacja dla Klientów Banku będących konsumentami ▼

Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia przejrzystej i prawidłowej obsługi Klientów będących konsumentami pragniemy poinformować, iż w celu złożenia wniosku o wakacje kredytowe należy skontaktować się z infolinią Banku pod numerem telefonu 22 101 10 10. Pracownik Banku poinformuje Państwa o kolejnych krokach. W celu przyspieszenia procesu obsługi prosimy o przygotowanie numeru Umowy Kredytu, dokumentu tożsamości oraz informacji o okresie wnioskowanych wakacji kredytowych (przypominamy, że Bank umożliwia wnioskowanie o wakacje kredytowe na okres do 6 miesięcy).

Informacja dla Klientów Banku posiadających zabezpieczenie umowy w postaci gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis ▼

Szanowni Państwo,
W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, Bank informuje iż stawka opłaty prowizyjnej od zabezpieczenia gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, za okres roczny, należnej do zapłaty w terminie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 %. Kredytobiorcy, którzy w tym okresie powinni uiścić opłatę, będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną opłatę prowizyjną, przypadającą po 31 grudnia 2020 r.Równocześnie informujemy, że pod adresem https://pfr.pl/tarcza.html jest dostępny Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców zawierający informacje w jaki sposób można skorzystać z pakietu osłonowego znanego pod nazwą Tarcza Antykryzysowa. Materiał ten został przygotowany przez ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju.


Najczęściej zadawane pytania

1. Od kiedy aneks zacznie obowiązywać? ▼

Aneks dotyczący wakacji kredytowych będzie obowiązywał od dnia potwierdzenia ich uzyskania przez Bank (mailowo i w Bankowości Internetowej Idea Cloud).

2. Czy mój okres kredytowania zostanie wydłużony o ten okres czy raty ulegną zmianie? ▼

3. Czy na czas wakacji zostanie zawieszony obowiązek realizacji obrotów na rachunku? ▼

4. W jaki sposób mogę zawnioskować o karencje? ▼

5. Jak będzie wyglądał cały proces? Czego mam się spodziewać? ▼

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Wypełnij poprawnie formularz. Pamiętaj, że:
• NIP zawiera 10 cyfr,
• PESEL zawiera 11 cyfr,
• Nr Umowy Kredytowej znajdziesz m.in. na Umowie Kredytowej, a także w Bankowości Internetowej na ekranie przy aktywnym produkcie kredytowym,
• KRS zawiera 10 cyfr.Nie zapomnij wypełnić pola ze wskazaniem miesięcy karencji (maksymalnie 6 miesięcy).

Złóż podpisy pod dokumentem zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów złożoną w Banku. W przypadku, gdy twój kredyt był poręczany przez inne osoby lub na zawarcie kredytu wyrażał zgodę twój współmałżonek uzyskaj ich podpis pod dokumentem (zgodny z podpisem na dokumencie uprzednio podpisywanym w banku). Jeśli składasz podpisy w imieniu spółki upewnij się, że aneks jest podpisywany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS. Parafuj wszystkie strony dokumentu, na których nie składasz podpisu.
Zeskanuj uzupełniony i podpisany Aneks, a następnie wyślij go do Banku poprzez wiadomość w Bankowości Internetowej dodając nową wiadomość dla kategorii: Obsługa aktywnego produktu z typem sprawy „Wakacje kredytowe” lub na adres mailowy wakacje.kredytowe@ideabank.pl Złożenie wniosku w bankowości elektronicznej przyspieszy jego rozpatrzenie.Gotowe! Bank otrzymał Twoją wiadomość. Czekaj na odpowiedź Banku.